Pepeha

 

Tihei mauri ora

Ko IO te matua kore

Ko Tangaroa raua ko Tāwhirimātea raua ko Tāne Mahuta ngā atua

Ko te tiirairaka me te kahu me te tohora ngā kaitiaki

I te taha o toku papa

Ko Pukerangatira ki Tauwhare te maunga

Ko Hokianga te moana

Ko Matawhaorua te waka

Ko Punehu te awa

Ko Waiparera te marae

Ko Te Rarawa te iwi

Ko Tahaawai te hapu

Ko Paiaha te whānau

I te taha o toku mama

Ko Takitimu te maunga

Ko Awarua te moana

Ko Ōreti te awa

Ko Endeavour te waka

Ko Ngāti Wikitoria te iwi

Ko Groves te hapu

Ko Fox te whānau

Ko Tony Bridge toku ingoa

He tu poto tēnei

Ki te whakautu

Tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.

Pepeha

 

Behold my right to speak

IO is the Master of All

Tangaroa and Tāwhirimātea and Tāne Mahuta the atua

The Fantail, Hawk and Whale are my guides

On my father’s side

Puke Rangatira to Tauwhare is the mountain

Hokianga is the ocean

Matawhaorua is the canoe

Punehu is the river

Waiparera is the marae

Te Rarawa are the tribe

Tahaawai is the hapu

Paiha is the family

On my mother’s side

Takitimu is the mountain

Awarua the water

Oreti the river

Endeavour the canoe

Ngāti Wikitoria the tribe

Groves is the hapu

Fox is my family 

 Tony Bridge is my name

I stand for a short time

To speak to you

Greetings, greetings to you, greetings to all of you

20121124 Northland 038