Te Whakatauki a Nukutāwhiti

Kau ki te tai e kau ki te tai e kau ra e Tāne

Wahi atu ra te ngaru hukahuka o Marerei – ao

Aupiki atu te aurere kura o Taotaorangi

Tapataparuru ana te kakau o te hoe

E au heke ana, e tara tutu ana I te huka o Tangaroa

Ka titiro ahau ki te pae o uta, ki te pae o waho

Piki tu Rangi ana te kakau ote hoe

Kumea te uru o Taku waka Ki runga ki te kiri waewae o Papatuanuku e takoto mai nei

Ki runga ki te uru Tapu a Tāne e tu nei

Whatiwhati rua ana te hoe a Poupoto

Tau ake ki te hoe na Kura – he Ariki whatumanawa To manawa e Kura – ki toku manawa Ka irihia – ka irihia ki Waionuku

Ka irihia – ka irihia ki Waiorangi

Ka whiti ahau ki te Whaiao ki te Ao marama Tupu kerekere tupu Wanawana, e hara mai taku

Toki Haumi ee – Hui ee Taiki ee

The Story Of Nukutawhiti

This Ngāpuhi whakatauki tells of a dangerous and seemingly impossible journey by courageous Ngāpuhi explorers as they piloted their waka through turbulent waters into the safety of the Hokianga Harbour.

On seeing the boiling water at the entrance to the Harbour Nukutāwhiti, the Captain of the Waka Ngātokimatawhaorua, asked his Tohunga to offer this incantation on their behalf to calm the waters and allow them to cross the notorious sandbar of the Hokianga Harbour.

The work ahead will see some turbulence and perhaps there will be whitewater – yet with powerful karakia we will conquer adversity and continue our vision for Ngāpuhi as a nation.

Niniwa
20121124 Northland 038